Me riitämme

Me riitämme

Nestori on isokokoinen, hyväntahtoinen herra, joka asuu purkumääräyksen alaisessa talossa. Asunnon lattiat ovat kaltevat ja ilmanvaihto heikko. Kotihoidon hoitaja auttaa Nestoria kerran viikossa suihkukäynnissä, koska Nestorin liikuntakyky on heikentynyt ja hän välttelee suihkua viimeiseen saakka. Kotihoidossa käytetään ilmaisua “suihkupäivä” ja Nestorin suihkupäivä on keskiviikko. Keskiviikkoisin hoitaja ehdottaa, innostaa, motivoi ja jopa uhkailee Nestoria suihkuun. Kun yhteistyö saadaan alulle, hoitaja ojentaa Nestorille vuoroin shampoota, saippuaa, sienen ja pyyhkeen. Pitkän miehen hiustenpesussa on omat haasteensa ja lisähaasteen tuo se, että Nestori kokee olonsa puhtaaksi välittömästi hanan auettua.  Jälleen kerran hoitaja motivoi, innostaa ja jopa uhkailee Nestoria pysymään suihkussa ja peseytymään. Hoitajalla on toisessa kädessään sieni ja toisella hän pitää Nestoria aloillaan. Lattian kaltevuuden vuoksi vesi uhkaa valua eteiseen ja kaiken työn ohessa hän liippaa lastalla saadakseen veden viemäriin. Maski hiostaa ja silmälasit tahtovat huurtua. Hoitaja kokee konkreettista riittämättömyyttä.”

Edellisessä kuvauksessa kädet loppuvat konkreettisesti kesken ja riittämättömyys on näkyvää. Toisinaan riittämättömyys on näkymätöntä henkisen “laarin”  tyhjenemistä.  Riittämättömyys on tunnetaakka, joka kasautuu, kun hoitajan mielessä herää häpeä, asiat suututtavat, syyllisyys sakkautuu, vastuu painaa ja mahdottomuudet uuvuttavat. Niinä päivinä, kun hoitaja ei saa Nestoria suihkuun, hän miettii:  “En saanut Nestoria suihkuun enkä tehtävääni hoidettua. Miksi olen niin huono?! Lattiakin on vino! Työkaveritkin varmasti ihmettelevät.” Häpeän ja syyllisyyden tunteet heräävät, kun hoitaja kokee, että ei kykene auttamaan asiakasta niin hyvin kuin haluaa.  Vaikka tekee parhaansa ja yrittää niin lopputulos ei imartele. Nestoria ei saa suihkuun.

Lopputuloksen ohella riittämättömyyden tunne voi liittyä asiakaskokemukseen, joka muodostuu käynnin aikana. Asiakaskokemuksen onnistumisen kannalta on olennaista, että tapahtumaan on varattu riittävästi aikaa ja rauhaa, sillä asiakas on usein herkkä aistimaan onko hoitaja aidosti läsnä juuri hänen tarpeilleen. Kuulemisen ja ymmärtämisen lisäksi hoitaja tarvitsee riittävästi tietoa asiakkaasta, jotta asiakas tulee autetuksi asianmukaisesti. Surullista kyllä, joskus käy niin, että riittävästä ajasta huolimatta otollisia olosuhteita ei synny. Asiakas saattaa odottaa hoitajalta ratkaisuja kysymyksiinsä ja kokee, että hoitajan tulisi ikään kuin kaataa hoitoa häneen. Oma osallistuminen saattaa olla surullisen vähäistä tai jopa olematonta. Asiakkaan itsetuntemus saattaa olla vajavaista tai aiemmat negatiiviset kokemukset terveydenhuollosta  epäilyttävät edelleen. Toisinaan hoitaja huomaa, että asiakas ei valitse parasta vaihtoehtoa. Hoitaja ehdottaa hoitomuotoja ja keinoja hyvän elämän ylläpitämiseksi: koneellista annosjakelua tai dosetin käyttöönottoa turvallisen lääkehoidon toteutumiseksi,  etäkotihoitoa ja ryhmätoimintaa yksinäisyyden poistamiseksi tai vähentämiseksi, ruokailun järjestämistä ja  ruokavalion laatimista riittävän ravitsemuksen toteutumiseksi, jumppaa liikuntakyvyn ylläpitämiseksi. Kun asiakas torppaa ehdotukset toinen toisensa jälkeen, saattaa hoitaja kokea osaamisensa ja kykynsä riittämättömäksi. Vaikka kuinka yrittää niin onnistumisen kokemuksia ei synny.

Yrittämisestä huolimatta hoitaja saattaa kokea myös aliarvostusta. Kotihoidon hoitaja on saattanut löytää hänelle läheisen asiakkaan kotoaan kaatuneena ja huonossa kunnossa, lähettänyt hänet ambulanssilla sairaalaan tietäen, ettei hän todennäköisesti koskaan palaisi takaisin kotiin. Tapahtuneen vuoksi hän myöhästyy seuraavan asiakkaan luota, kokee syyllisyyttä ja saa kenties kuulla moitteita. Hoitaja kantaa mukanaan huolta ja surua edellisestä asiakaskohtaamisesta, mutta ei saa näyttää sitä asiakastilanteessa, vaan toimii ammatillisesti peittäen todelliset tunteensa.

Suuressa mittakaavassa kotihoidossa vallinnee tilanne, jossa riittämättömyys aiheutuu suuresta työtaakasta. Tekemättömiä asioita tulee mieleen samalla, kun uusia tehtäviä ilmaantuu. Työ jää kesken ja on siirryttävä uuteen, kiireellisempään työtehtävään. Asioiden ja työtehtävien vieminen loppuun hidastuu ja monta tehtävää tulee hoitaa samanaikaisesti. Samaan aikaan vaatimukset ovat kovat, hoidon on oltava laadukasta ja hoitotuloksia on synnyttävä. Odotukset ovat loputtomia ja vastuu painaa hoitajan harteita. Mahdottomuudet uuvuttavat.

Tunnetaakan keventäminen, kuten useimmat muutkin asiat lähtevät jokaisesta itsestä. Taakkaa voi helpottaa hyväksymällä keskeneräisyys, asettamalla rajoja, suhtautumalla myötätuntoisesti itseä ja muita kohtaan, palautumalla riittävästi sekä tekemällä yhden asian kerrallaan ja keskittymällä vain yhteen asiakkaaseen kerrallaan. “Voin tehdä yhden hoitajan työn ja se riittää”.  Kun voi itse hyvin, kykenee osallistumaan avoimen, kannustavan ja rohkaisevan työkulttuurin luomiseen ja ylläpitämiseen. Jokainen tekee parhaansa ja se riittää, kunhan tekee toisinaan “lite bättre”.

Tunnetaakkaa keventää myös asiakkaalle varattu riittävä aika. Kun ikäihminen muistelee sitä hetkeä, kun oli 12-vuotias ja näki isänsä pään putoavan pihalle,  auttajat halunnevat kuunnella rauhassa kiirehtimättä seuraavan asiakkaan luo. Riittävä aika luodaan tehokkaalla työn organisoinnilla  ja karsimalla kaikki turha, joka ei tuota asiakashyötyä. Kun tieto kulkee riittävästi ja prosessit sekä työnkuvat ovat selkeät, on asiakkaalle aikaa ja energiaa ja todennäköisyys positiivisten tunteiden kokemiseen, aikaansaamisen iloon ja onnistuneisiin asiakaskohtaamisiin kasvaa. Tämä näkyy asiakasturvallisuutena ja hoidon laatuna.

Riittämättömyyden tunteen huumassa kannattaa muistaa Motivaatio Mentorin sanat:   “Siltä varalta, ettei kukaan kertonut sinulle – Olet kaunis, olet rakastettu, olet vahva. Sinä olet arvokas. Sinä riität.”

Lähteet:

Nikkonen K. & Wallin R. , Airaskorpi A. , Banning & Gumley, Saulamaa T. , laakarilehti.fi , ttk.fi , tevere.fi

 

Huom! Kuvassa EI ole Nestori 🙂

Keski-Uudenmaan Kotihoito

Tämä on blogi kotihoidosta ja asioista sen ympärillä. Blogia pitävät Keski-Uudenmaan Kotihoidon hoitajat, joiden toiminta nojaa vahvaan arvopohjaan. Keskeisintä on välittäminen.