Arvot toimintamme takana

Kaikki tekemisemme nojaa vahvaan arvopohjaan, jonka ytimessä välittäminen. 

Välittäminen 

Välitämme Sinusta: ajatuksistasi, voimavaroistasi, tarpeistasi, toiveistasi ja koko eletystä elämästäsi.   

Välitämme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja ammattitaidosta. Välittämiseen kuuluu aitous, avoimuus, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus. Meiltä luoksesi tulee hoitotyön ammattilaisia, joiden ammatillisesta kehityksestä ja hyvinvoinnista välitetään.  

Välittäen autamme ja ohjaamme Sinua sairauden hoidossa sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Lopputuloksena on hyvä elämä omassa kodissa nyt ja ensi vuonna.

Välitämme yhteiskuntavastuusta, ympäristöstä ja veronmaksajista ja siksi välitämme siitä, mitä teemme – joka hetki.

“Ei kannata kuvitella, että ne harvat ihmiset, jotka välittävät, eivät kykenisi muuttamaan maailmaa. Itse asiassa he ovat ne ainoat,  jotka kykenevät”

M. Mead

Uudistuminen

Uudistuminen merkitsee sitä, että olemme valmiita kyseenalaistamaan  ajatuksiamme ja toimintatapojamme Sinun terveytesi, toimintakykysi ja  hyvinvointisi lisäämiseksi.

Voit turvallisesti ja avoimesti esittää näkemyksesi omaan hoitoosi  liittyen. Uudistuminen edellyttää tosiasioiden tunnistamista ja  tunnustamista sekä tieteellisen tiedon hyödyntämistä. Siksi pyrimme perustelemaan kaikkea toimintaamme tutkittuun tietoon nojaten.

Haluamme kantaa vastuumme muuttuvassa maailmassa ja olla luomassa yhteiskuntaa, jossa uudet teknologiat ja toimintatavat auttavat ikäihmisiä elämään hyvää elämää. Tekniikka ei tietenkään koskaan voi eikä saa korvata ihmisen kohtaamista fyysisesti. Parhaalla mahdollisella tavalla käytettynä uudet tekniset ratkaisut voivat kuitenkin tukea ja auttaa kotona asumista parantamalla kotihoitopalvelujen saatavuutta ja  vaikuttavuutta. Tekniikan avulla voidaan rakentaa siltoja yhteiskunnassa vallitsevien kuilujen yli

Yhdessä tekeminen

Hyvä elämä omassa kodissa toteutuu yhdessä tehden. Kaiken keskellä on ajatteleva ja tunteva ikäihminen, joka mahdollisuuksiensa mukaan osallistuu oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. Oireiden ja sairauden hoitoon tähtäävät toimet laaditaan Sinun ajatuksiasi, voimavarojasi, toiveitasi ja eletty elämäsi huomioiden.

Yhdessä tehden hoitoon sitoutuu ammattilaisia ja niitä ihmisiä, jotka mahdollistavat Sinulle omannäköisen elämän.

”Yhteys ei merkitse aina yksimielisyyttä vaan kykyä yhdessä iloita jo saavutetusta ja työskennellä tulevan hyväkai,” 

Tapio Luoma

Kunnioitus

Jokainen ikäihminen on yksilö, jolla on omat voimavaransa, tarpeensa, toiveensa ja itsemääräämisoikeutensa. Kunnioitamme aina kohtaamisissa asiakasta ja hänen kotiaan sekä kuulemme hänen näkemystään kodista.

Kuuntelemisen ja läsnäolon taito on osa kunnioitusta.

Rohkeus

Välittäminen, uudistuminen, kunnioitus ja yhdessä tekeminen vaativat rohkeutta. Rohkeutta luottaa ja yrittää. Kun luottaa ja yrittää, voi elää hyvää elämää omassa kodissa – nyt ja ensi vuonna.

”Rohkeus ei aina ole suurieleistä. Joskus rohkeutta on se hiljainen ääni, joka päivän päättyessä sanoo: huomenna yritän uudestaan.”

Mary Anne Radmacher